Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.supremenails.pl
(obowiązuje od 18.10.2018)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.supremenails.pl

UWAGA: W ZWIĄZKU Z EPIDEMIA COVID-19 SKLEP PRACUJE W GODZINACH 10:00-16:00 

POLECAMY SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA DO PACZKOMATU I UNIKAĆ ZAMÓWIEŃ POBRANIOWYCH

Właścicielem sklepu jest firma SUPREME MARTA NOWAKOWSKA, Kościelna 18, 41-103 Siemianowice Śląskie, NIP: 4980223187, zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Sprzedający dostępny pod adresem SUPREME MARTA NOWAKOWSKA, Kościelna 18, 41-103 Siemianowice Śląskie

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

Numer telefonu 510 917 074 w godzinach pracy firmy (pon 9-18, wt-czw 9-17, pt 9-16)

Adres poczty elektronicznej: sklep.supreme@gmail.com

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

SUPREME MARTA NOWAKOWSKA

Kościelna 18, 

41-103 Siemianowice Śląskie

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.supremenails.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.supremenails.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.supremenails.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.supremenails.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. 
b) Dostęp do poczty elektronicznej i telefonu. 
c) Przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej. 1.24. 

Uprzejmie przypominamy, że grafiki prezentowane na stronach sklepu mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu produktu. Kolory przedmiotów mogą się różnić ze względu na ustawienia komputera i monitora (np. nasycenie kolorów).

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.supremenails.pl, są cenami brutto podanymi w walucie złoty polski (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach pracy firmy.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia przesyłki przez dostawców, spowodowanego podaniem przez Klienta błędnych, niekompletnych lub fałszywych danych dotyczących adresu dostawy. Sklep nie ma obowiązku weryfikacji danych osobowych podawanych przez Klienta podczas składania zamówienia. Podanie błędnego bądź fałszywego adresu e-mail oraz numeru telefonu uniemożliwia kontakt Sklepu z Klientem, związany z realizacją zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy Paczkomaty. Istnieje możliwość odbioru towaru w sklepie w godzinach pracy firmy.

3. Przesyłka nadawana jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu (2-5 dni robocze). Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przewoźnika zgodny z wybraną metodą wysyłki (zwykle 1-2 dni robocze). Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówień w przypadkach niezależnych od Sklepu. W szczególności dotyczy to towarów sprowadzanych przez importerów z zagranicy z uwagi na fakt, iż uzupełnienie ciągle rotujących produktów w magazynie sklepu uzależnione jest od stanów magazynowych importerów. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Sklep.

Zwraca się uwagę, że dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) oraz okresy szczególne w roku (tzw. długie weekendy, zakończenie roku, okresy bezpośrednio poprzedzające Święta Wielkanocne oraz Boże Narodzenie) wydłużają efektywny czas oczekiwania na zamówiony towar.

5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili poprzez koszyk zamówienia.

6. Koszty wysyłki to cena wg cennika podanego w końcowym formularzu zamówienia

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru.

1. Dostawy są realizowane na terytorium Polski. 

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3. Nawet w przypadku gdy opakowanie odebranej przesyłki nie nosi znamion uszkodzenia, zaleca się przeprowadzenie kontroli zawartości odebranej przesyłki pod kątem zgodności stanu ilościowego. Sprawdzenia należy dokonać niezwłocznie i poinformować sprzedającego o ewentualnych brakach w rozsądnym terminie licząc od dnia odbioru przesyłki.

4. Po wygenerowanie listu przewozowego przesyłamy numer do śledzenia przesyłki. Umożliwiamy Klientowi śledzenie statusu swojej paczki i podjęcie działań w przypadku problemów z doręczeniem przesyłki. Brak reakcji na awizo lub na inny status informujący klienta o konieczności podjęcia działania z jego strony, może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu niedostarczenia przesyłki.

5. Zasady dotyczące zamówień online odbieranych w sklepie SUPREME, Kościelna 18, 41-103 Siemianowice Śląskie:

A) Po złożeniu zamówienia prosimy o wybór opcji odbiór osobisty w sklepie. Odbiór osobisty zamówień/rezerwacji składanych drogą elektroniczną jest możliwy jedynie przy płatności przelewem. 

B) Obowiązuje cennik, promocje i stany magazynowe na www.supremenails.pl. Ceny i promocje mogą się różnic od cen w sklepie stacjonarnym. Produktów wyprzedażowych zazwyczaj nie ma na stanach w sklepach stacjonarnych.

D) Zamówienia z odbiorem osobistym realizowane są do 6h w czasie pracy firmy. Klient zostanie poinformowany drogą emailowa o możliwości odbioru zamówienia w sklepie SUPREME.

§ 7 Odstąpienie od umowy. Pouczenie.

1. Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia iniejszej umowy.W celu wykonania Państwa prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Mogą Państwo w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest konieczny. Do zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie nam informacji o wykonaniu przez Państwa prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy obowiązani dokonać niezwłocznego zwrotu wszystkich Państwa płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które związane są z faktem wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas, najkorzystniejsza dostawa standardowa) nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia wpłynięcia do nas informacji o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. Do dokonania zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatniczy, który stosowali Państwo w czasie pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono z Państwem inaczej, w żadnym wypadku nie zostaną Państwu naliczone z tego tytuły żadne koszty.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres:

SUPREME Marta Nowakowska

Kościelna 18, 

41-103 Siemianowice Śląskie

§ 7 Procedura reklamacji i rękojmia

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania rzeczy konsumentowi.

2. W przypadku reklamacji otrzymanego produktu, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny przysługuje jedno z poniższych rozwiązań: 
A) wymiana towaru (art. 561 § 1)                    
B) nieodpłatna naprawa towaru (art. 561 § 1), 
C) obniżenie ceny towaru (art. 560 § 1)
D) odstąpienie od umowy i zwrot ceny towaru (art. 560 § 1)

3. Na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji przez sprzedającego, przewidziany jest termin 14dni. Formularz reklamacyjny przesyłany jest drogą emailowa w momencie złożenia zamówienia. 


§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SUPREME Marta Nowakowska, Kościelna 18, 41-103 Siemianowice Śląskie z numerem NIP: 4980223187 i REGON: 360688470. Firma zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku pytań i wątpliwości, można skontaktować się z nami:
- listownie: SUPREME Marta Nowakowska, Kościelna 18, 41-103 Siemianowice Śląskie
- e-mailem na adres: sklep.supreme@gmail.com

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo dysponowania swoimi danymi osobowymi a w szczególności:
1) prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, 
2) prawo do sprostowania i poprawiania danych osobowych, 
3) prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz 
5) prawo do przenoszenia danych, 
6) Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, która w każdej chwili może być przez Państwa wycofana.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Drogi Kliencie, Twoje dane przetwarzane są w następujących celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego SUPREME www.supremenails.pl 
1) Wykonania umowy sprzedaży w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym supremenails.pl, w tym dostarczenia zamówionego towaru na wskazany adres. 
*W tym celu Firma przekazuje Państwa dane osobowe również podmiotom prowadzącym usługi pocztowe i kurierskie, o czym będą Państwo informowani przy każdym zamówieniu. 
2) Gdy chcą Państwo otrzymać fakturę VAT, otrzymane od Państwa dane będą przetwarzane również w tym celu, 
3) w celach marketingowych, realizowanych na podstawie dobrowolnej i dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail (newsletter),
4) udostępnienie nam adresu e-mail oraz numeru telefonu, umożliwia bezpośrednie przekazywanie informacji o ofertach i promocjach obowiązujących aktualnie w Sklepie Internetowym.

Wszelkie dane, które Państwo udostępniają w związku z zamówieniami składanymi w Sklepie Internetowym supremenails są zawsze dobrowolne, lecz niezbędne dla skutecznego wykonania zawartej umowy sprzedaży.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, jak również na podstawie Państwa zgody.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może wynikać również z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak:
1) windykacja należności, 
2) prowadzenie postępowań sądowych oraz rozstrzygania sporów w drodze polubownej (arbitraż, mediacja)

Komu możemy przekazywać Państwa dane?
1) W przypadku dokonywanych zakupów w Sklepie Internetowym w celu doręczenia Państwu zamówionych produktów, Firma powierza Państwa dane w niezbędnych zakresie (adres doręczenia, numer telefonu) podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe oraz operatorom płatności dostępnych na naszej stronie w celu uiszczenia należności przysługującej w związku z dokonanym zakupem,
2) kancelariom prawnym, którym Firma zleciła prowadzenie postępowań,
3) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
1) prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook)
2) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących do analizy zachowań użytkowników oraz personalizacji zawartości stron internetowych, w szczególności takich jak Google Analytics,

Okres przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe: 
1) Okres niezbędny do obsługi konta w Sklepie Internetowym supremenails.pl,
2) odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem oraz terminom zgłoszenia reklamacji produktu, nie dłużej niż 3,5 roku, 
3) Okres na jaki została udzielona zgoda, 
4) Niezbędny dla wykonania obowiązków rachunkowych i podatkowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Więcej informacji znajdziesz w odpowiednich regulaminach, dostępnych na stronie:
• Polityka prywatności, 
• Polityka cookies,
W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ww. regulaminy zostały odpowiednio zaktualizowane.

Pliki Cookies
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Umożliwi to lepsze działanie funkcjonalności dot. profilu zarejestrowanego użytkownika, jak również przedstawienie ofert oraz treści odpowiadających Twoim oczekiwaniom. Ponadto pliki cookies przyczyniają się do usprawnienia funkcjonalności strony internetowej i wykorzystywane są do celów analitycznych i statycznych (przeglądania artykułów i produktów dostępnych na stronie Administratora). 
Uprzejmie informujemy, iż w zakresie działalności promocyjnej i marketingowej współpracujemy z innymi podmiotami, pliki cookie mogą pochodzić również od tych podmiotów.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz  827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 10 Wykorzystanie materiałów

Firma SUPREME Marta Nowakowska wyraża zgodę na korzystanie ze wszystkich materiałów promocyjnych i reklamowych zawartych na jej stronach wyłącznie za naszą zgodą. 


Treść oraz materiały graficzne sygnowane logo SUPREME podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z tym, każda próba zmiany treści, wizerunku w formie graficznej musi być uprzednio skonsultowana z firmą Supreme. 

Opis sprzedawanych przedmiotów stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).

Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez naszej zgody. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl